Arkitekterna

Ansvariga arkitekter för fastigheten var arkitektfirman Höög & Morssing. Anders Höög och Gunnar Morssing har signerat ritningarna till omkring 150 hus i Stockholm under perioden 1908–1930. Ofta uppförde de flera hus tillsammans inom samma kvarter, vilket medförde att byggprocessen kunde rationaliseras. 

Under några år kring 1911–13 ritades flera hus med fasader i mörkt helsingborgstegel och småspröjsade fönster i nationalromantisk anda. De byggnader Höög & Morssing uppförde är alla väl utformade i exteriören och utgör positiva inslag i gatubilden. Många av husen försågs med burspråk och typiskt för deras stil är prydnadsgavlar som bildar effektfullt blickfång vid en öppen plats eller gatukorsning. Portaler och entréer utformades med särskild omsorg. Beteckningen hyreshusarkitekt hade vid denna tid en förklenande innebörd men när det gäller Höög & Morssing handlar det om två mycket duktiga sådana.

1910-talet var en tid då husen försågs med moderna bekvämligheter, det blev till exempel självklart att det fanns wc inomhus och ett mindre badrum var inte ovanligt. Fönstren var kopplade och det fanns elektriskt ljus, centralvärme och hiss.

Höög & Morssing var verksamma i en övergångstid, då stilfrågor och god arkitektursmak ofta diskuterades i fackpressen. Jugendsstilen blev omodern omkring 1910 och avlöstes av nationalromantiken, som snart ersattes av 20-talsklassicismen. Mot slutet av firmans verksamhetstid började funktionalismen förespråkas.

Arbetsfördelningen i firman var enligt uppgift den att Höög skaffade uppdrag och svarade för lägenheternas planlösningar, medan Morssing formgav exteriörerna och interiörernas dekoration. Efter Höögs bortgång 1930 ritade Morssing ytterligare en handfull hus varav endast det sista, på S:t Eriksgatan 54/56, utformades i funktionalistisk stil 1932–35.

Material

Stockholms stad gjorde 1992 en steninventering av olika byggnader.
Inventeringen av föreningens fastighet kan du ta del av här.