Kvarteret Leran 8, 9 och 12

Huset, eller husen, uppfördes mellan 1927–1929. Fastigheten innehåller 113 bostadslägenheter. Fyra av dessa är hyresrätter, övriga bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen förvärvade fastigheten år 2000 av dåvarande ägaren Skandia.

Bilder Stina Brockman

Arkitekterna

Ansvariga arkitekter var arkitektfirman Höög & Morssing. Anders Höög och Gunnar Morssing har signerat ritningarna till omkring 150 hus i Stockholm under perioden 1908–1930. Ofta uppförde de flera hus tillsammans inom samma kvarter, vilket medförde att byggprocessen kunde rationaliseras. Arbetsfördelningen i firman var enligt uppgift den att Höög skaffade uppdrag och svarade för lägenheternas planlösningar, medan Morssing formgav exteriörerna och interiörernas dekoration. Efter Höögs bortgång 1930 ritade Morssing ytterligare en handfull hus varav endast det sista, på S:t Eriksgatan 54/56, utformades i funktionalistisk stil 1932–35.

Under några år kring 1911–13 ritades flera hus med fasader i mörkt helsingborgstegel och småspröjsade fönster i nationalromantisk anda. De byggnader Höög & Morssing uppförde är alla väl utformade i exteriören och utgör positiva inslag i gatubilden. Många av husen försågs med burspråk och typiskt för deras stil är prydnadsgavlar som bildar effektfullt blickfång vid en öppen plats eller gatukorsning. Portaler och entréer utformades med särskild omsorg. Beteckningen hyreshusarkitekt hade vid denna tid en förklenande innebörd men när det gäller Höög & Morssing handlar det om två mycket duktiga sådana.

1910-talet var en tid då husen försågs med moderna bekvämligheter, det blev till exempel självklart att det fanns wc inomhus och ett mindre badrum var inte ovanligt. Fönstren var kopplade och det fanns elektriskt ljus, centralvärme och hiss.

Höög & Morssing var verksamma i en övergångstid, då stilfrågor och god arkitektursmak ofta diskuterades i fackpressen. Jugendsstilen blev omodern omkring 1910 och avlöstes av nationalromantiken, som snart ersattes av 20-talsklassicismen. Mot slutet av firmans verksamhetstid började funktionalismen förespråkas.

En by vid namn Rörstrand

Rörstrandsgatan har fått sitt namn efter Rörstrand, som under medeltiden var en by i närheten av nuvarande Sankt Eriksplan. Namnet Rörstrand omtalas första gången i ett donationsbrev år 1288, då Magnus Ladulås överlämnade en del av området Rörestrand till Klara nunnekloster. Långt senare lät Gustav Vasa riva klostret och egendomarna lades under Stockholms slott. På 1600-talet köptes Rörstrand av en Mårten Wewitzer, senare adlad som Rosenstierna, som lät bygga Rörstrands slott på 1630-talet. Byggnaden finns ännu kvar sammanbyggd med Filadelfia­kyrkan.

Här låg även Rörstrands porslinsfabrik under åren 1726-1926.

Rörstrandsgatan

Rörstrandsgatan är sedan länge en av Stockholms restaurang- och kafétätaste gator.

Sedan några år tillbaka, är det en av innerstadens så kallade ”sommargator”. Det innebär att gatan blir en gågata mellan Birkagatan och Norrbackagatan från mitten av maj till mitten av september. Träd och planteringar gör omgivningen grön och blommande, och restaurangerna flyttar ut sina serveringar på gatan.

Här finns även en mängd småbutiker med allt från designerkläder till kubanska cigarrer.

Birkastan

Birkastaden, har uppkallats efter Birkagatan, som i sin tur fick sitt namn efter Birka på Björkö i Mälaren. Stadsmuseet definierar Birkastaden med utgångspunkt i namnen på de kvarter som räknas dit: Degeln, Eldaren, Formen, Gjutaren, Kadetten, Koppen, Modellen, Skålen, Smältan, Ugnen och Volontären.

Det verkar enklare att utgå från de gator som omger Birkastaden: Sankt Eriksplan, Rörstrandsgatan, Norra Stationsgatan, Norrbackagatan, Karlbergsvägen och Sankt Eriksgatan. Vilket med andra ord placerar vårt hus utanför stadsdelen… Något myndighetsbeslut eller annan handling, som slår fast begreppet ”Birkastaden” som officiell benämning verkar inte finnas.

Karlberg

På promenadavstånd från Rörstrandsgatan ligger Karlbergsparken och Karlbergs slott. Slottet byggdes i mitten av 1600-talet av rika män ur adelssläkter, men drogs in till staten redan 1684 genom Karl XI:s reduktion. Det blev då kungligt lustslott, för att 1792 överlåtas till Kungliga Krigsakademien.

Numera utbildas 300 yrkesofficerare och blivande yrkesofficerare om året vid Militärhögskolan Karlberg. Omkring 150 officerare och civilanställda arbetar här. Karlberg, som nyligen har restaurerats, är ett statligt byggnadsminne och utgör ett riksintresse för kulturminnesvården.

Det är kanske inte det första område man kommer att tänka på när djur och natur förs på tal, men i själva verket är Karlbergsparken en av de artrikaste parkerna runt Stockholm. Här hittar man rikligt med hassel samt en mängd andra för Stockholm mindre vanliga växter.