Husfakta för alla intresserade

Bostadsrättsföreningen Rörstrand 29-37 upplåter lägenheter till boende i fastigheterna Leran 8, 9 och 12 i Birkastan. Fastigheten är grönklassad av Stockholms Stadsmuseum. Trapphusen har originalmålade tak och väggmålningar.

Fastigheten innehåller 113 bostadslägenheter. Fyra av dessa är hyresrätter, övriga bostadsrätter. Summa lägenhetsyta är 7.969 kvm. I mark och  källarplan finns 10 lokaler samt garage omfattande 2.831 kvm. Enligt Energideklarationen från 2019 är energianvändningen 195 kWh/m². Radonmätning visar att alla lägenheter ligger långt under tillåtet värde.

 • Föreningen tillåter inte försäljning av lägenheter till juridisk person. 
 • Lägenhet som ska säljas bör mätas om, eftersom de gamla mätningarna, gjorda av den tidigare ägaren Skandia ofta inte stämmer.
 • Föreningen har ny samordningsansvarig from 2022-07-01. Kontakta Marianne Vult von Steijern på brfrorstrand@gmail.com eller 0735 – 03 13 67.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum sköter den ekonomisk förvaltningen samt utdrag ur fastighetsregistret etc. Ansökan om medlemskap, köpeavtal och andra handlingar skickas till:

SBC
Kund 3581 Brf Rörstrand 29-37
Box 226
851 04 Sundsvall

Telefon: 0771-722 722

Viktigt!
-Vi är en äkta förening och fastigheten står på egen mark.
-Säljaren ska visa köparen vilka vinds- och källarförråd som hör till lägenheten. Två förråd ingår till varje lägenhet.
-Skriftligt intyg som visar att rökgången är tätad i den öppna spisen, lämnas till köparen. Utan intyg råder eldningsförbud.
-Säljaren ska lämna manual med pinkod för den elektroniska bokningen i tvättstugan till köparen.
-INGEN UTHYRNING I ANDRA HAND FÅR SKE UTAN STYRELSENS TILLSTÅND. DET GÄLLER BÅDE KORT OCH LÅNG TID!

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och bra läsning för dem som är intresserade av vårt hus.
Om du inte hittar svaret vänd dig till föreningens samordnare.

Boende i föreningen disponerar, tvättstuga med elektronisk bokning, soprum som tar hushållssopor, matavfall, grovsopor och elskrot i begränsad omfattning. Styrelsen ser gärna att sopstationen mitt emot fastigheten används så mycket som möjligt. Det sparar pengar för sophämtning. Föreningen arbetar med att få en bättre miljö och har därför infört sortering av matavfall från andra hushållssopor  Ett vindsförråd och ett källarförråd per lägenhet.  Det finns tre barnvagnsrum samt garage. I garagen finns sammanlagt  29 platser samt några motorcykelplatser. Kölista gäller. Föreningen har även 30 personliga cykelparkeringar, utöver allmänna cykelställ, som hyrs ut till de boende.

Fastigheten har tre gårdar. Den yttre gården med entré för 33/35/37 är asfalterad och har utemöbler. Innergården har nyligen totalrenoverats och har möbler och två grillar samt. Bakgården har gräs mot vattnet och järnvägen samt utemöbler med möjligheter att grilla.

Samordnare och kontaktperson för föreningen är Marianne Vult von Steijern, 0735 – 03 13 67 Hon ska kontaktas när det gäller regler för renoveringar och ombyggnad av lägenhet. Ladda hem PDF nedan för all information.

OBS! Alla elinstallationer måste utföras av auktoriserat elföretag när det gäller ex. dimmer, elspis, diskmaskin, kyl och frys!

 • Fasaden renoverades i sin helhet 2001.
 • De två underbyggda gårdarna har genomgått en total renovering 2002-03 med nya tätskikt och ny isolering.
 • Nytt plåttak lades under 2005-06.
 • Ett nytt soprum för hushålls och grovsopor samt tidningsinsamling gjordes i ordning 2007.
 • Uppgradering till 3-fas 2007.
 • Innergården har totalrenoverats under 2018-19. Arbetet slutfördes februari 2019.

Det finns idag inga planer på att genomföra stambyte för hela huset. Stammar byts allt eftersom medlemmar i föreningen renoverar kök och badrum. Syftet är att successivt höja kvalitén på husets stammar samt förhindra att renoverade kök och badrum senare behöver brytas upp för att byta bakomliggande avloppsrör.

Kostnader: Efter överenskommelse med föreningen bekostar föreningen följande i badrum: uppbilning av golv, byte av avloppsbrunn, nytt rör fram till avloppsstam och gjutning av nytt golv efter bytet. Övriga kostnader betalas av lägenhetsinnehavaren, inklusive kostnader för alla arbeten som påbörjas innan en ekonomisk överenskommelse träffats med föreningen.

Fastigheten är ansluten till Stockholms Stadsnät för bredband som ger 700-1000 Mbit/sek. Ingår i avgiften.  ComHem står för digital TV-anslutning. Basutbudet  ingår i månadsavgiften. För ytterligare digitala kanaler tecknar den boende eget avtal med ComHem

 • Stockholms Stadsnät, kundtjänst: 08-50122010.
 • ComHem, kundtjänst: 05-0771-550000