Vi har haft inbrott hos en boende i fastigheten och det gör att det är viktigare än någonsin att alla är uppmärksamma på okända personer som rör sig i huset. Är det pågående inbrott ring omedelbart 112 annars 11414. Du ska inte ingripa själv! Om möjligt ta foto eller filma personen med mobiltelefon. Meddela dina grannar. Andra saker vi kan göra är att se till att portar mot gatan går i lås, det gäller även dörrar/gallergrindar mot gårdar. Hantverkare som rör sig i huset ska ha väl synligt ID-kort och tänk på om du renoverar din lägenhet, så ska företaget föra en personalliggare över vem som deltar i arbetet. Det är lag på det för att förhindra svart arbetskraft. Inbrottet som skedde högst upp i 33A, upptäcktes den 26 december kl 14.50. Har du sett någon person röra sig i huset meddela Stefan Mether.