Birkastan

Birkastan fick redan år 1886 sin stadsplan men byggandet satte fart först kring sekelskiftet, då Rörstrands porslinsfabrik behövde nya arbetarbostäder istället för de nedslitna ”statarlängorna” man tidigare tillhandahållit. Namnet på området har uppkallats efter Birkagatan, som i sin tur fick sitt namn efter Birka på Björkö i Mälaren. Karlbergsvägen hade ungefär samma sträckning som idag och benämndes ”vägen till Carlberg”.

Området exploaterades sedan mycket snabbt. De flesta husen uppfördes kring sekelskiftet 1900 och var ett av de mest kritiserade delarna i hela Stockholm när det var nybyggt. Fula höga hus och leriga gator sa man då. Många fabriksarbetare bodde i små lägenheter utan centralvärme. Men med tiden kom invånarna ändå att trivas i stadsdelen som nästan kändes som en småstad i storstaden. 

Stadsmuseet definierar Birkastaden med utgångspunkt i namnen på de kvarter som räknas dit: Degeln, Eldaren, Formen, Gjutaren, Kadetten, Koppen, Modellen, Skålen, Smältan, Ugnen och Volontären. De gator som omger Birkastaden är: Sankt Eriksplan, Rörstrandsgatan, Norra Stationsgatan, Norrbackagatan, Karlbergsvägen och Sankt Eriksgatan. Gränsen vid Rörstrandsgatan går mitt i gatan vilket gör att vårt hus precis hamnar utanför området. Birkastan kallas även för ”Lilla Paris”.

Rörstrand

Området mellan Norrbackagatan och Rörstrandsgatan, väster om S:t Eriksgatan kallas Rörstrand. Det är på platsen för medeltidsbyn Rörstrand och namnet kommer från den sjö som låg här och där mängder av vassrör eller bladvass växte. Området finns omskrivet år 1288 då kung Magnus Ladulås gav bort det till Sankta Klara kloster. Resterna av sjön stensatte ryska krigsfångar på 1700-talet till Karlbergskanalen. 1725 anlades en porslinsfabrik som tog namn av området, Rörstrand och behöll sitt namn även då den flyttade härifrån på 1920-talet.

Atlas

Atlasområdet  tillkom på 1920-talet på platsen för Atlas fabriker. S:t Eriksbron drogs 1906 längs med tomtgränsen mellan Atlas och Rörstrand.

Vasastan

Vasastan fick officiellt sitt namn 1926. Då hade stadsdelen kallats så i folkmun under ett par årtionden. Förmodligen härstammar benämningen från Vasagatan som i sin tur härstammar från Vasabron. Man har hittat gravfynd som visar att marken redan var brukad på vikingatiden. Det riktiga bostadsbebyggelsen dök upp först i slutet av 1800-talet. Birkastan, Rörstrand och Atlas är samtliga delar av området Vasastan.

Karlberg

Karlbergs slott
På 1620-talet blev Gustav II Adolfs halvbror, riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm och hans fru Christina Ribbing, ägare av tre byar inom Solna socken. Av dessa bildades ett säteri som fick namnet Carlberg. År 1634 byggdes ett större stenhus som utgör kärnan i den nuvarande anläggningen. Efter Carls död 1650 stod det tomt tills Magnus Gabriel De la Gardie köpte det 1669. Han var ledare av Karl XI:s förmyndarregering åren 1660–1672. De la Gardie byggde ut slottet och gjorde om det mesta av dess interiör till det praktfulla skick det har än idag. När De la Gardie på grund av ekonomiska bekymmer tvingades lämna Karlberg, tog Johan Gabriel Stenbock vid, men år 1688 gick slottet över i kunglig ägo. Karl XI:s hustru, drottning Ulrika Eleonora d.ä., startade ett barnhem med tillhörande väveri på Karlbergs slott, kallad Tapetskolan vid Karlberg, och hennes egen son Karl XII växte till stor del upp på slottet.

Karlberg var ett kungligt lustslott fram till 1792 då Gustav III bildade Kungliga krigsakademien. Sedan dess är Karlberg krigsakademi för officerare, idag under benämningen Militärhögskolan Karlberg. Karlberg ses som världens äldsta militärakademi med obruten utbildning på samma plats.

Karlbergs slottspark
När Gabriel De la Gardie köpte Carlberg år 1669 lät han även anlägga en ny påkostad barockpark under ledning av Jean De la Vallée. Orangeri, dammar, vattenkonster, parterrer och terrasser med buxbomsbroderier och trädplanteringar kom till. Inspirationen till parken kom från Frankrike. Arkitekten Nicodemus Tessin d.y. fullbordade arbetet med parken. I början av 1700-talet fanns en stor inhägnad djurgård med lusthus väster om parken. I slutet av 1700-talet ändrades parken till en engelsk park efter dåtidens mode. Då tillkom promenadvägar och trädplanteringar.
Slottsparken, som hör till Militärhögskolan Karlberg, är i normalfallet öppen för allmänheten dagtid, men kan stängas av vid övningar eller särskilda aktiviteter. Hela skolans område är militärt skyddsobjekt. Hinderbanan och tennisplanerna var tidigare öppna för allmänheten men är nu tillgängliga enbart för anställda och elever på skolan.

Det är kanske inte det första område man kommer att tänka på när djur och natur förs på tal, men i själva verket är Karlbergsparken en av de artrikaste parkerna runt Stockholm. Här hittar man rikligt med hassel och flera andra för Stockholm mindre vanliga växter.