Årsstämma

Föreningsstämma torsdagen den 27 maj.  Restriktionerna på grund av Corona innebär att högst 8 personer får träffas. Vi kommer därför att enligt utsänd dagordning genomföra stämman med Erik Centerwall som ordförande och Björn Johansson som kontrollant av inkomna poströster. Vi utarbetar därefter ett stämmoprotokoll som kommer att läggas upp på hemsidan. brfrorstrand29-37.se  Jag tar gärna emot eventuella frågor som jag kommer att besvara i mitt sommarbrev till samtliga föreningsmedlemmar. Frågorna skickas till  l.christer.andersson@hotmail.com eller sms till  070-454 21 50.  På styrelsens vägnar, Christer Andersson styrelseordförande.  Läs mer om föreningen på  www.brfrorstrand29-37.se

Föregående inlägg
Laddstolpar
Nästa inlägg
Reparation av fasad