Brandberedskap

Under våren kommer fastighetens brandskydd att utökas. Bland annat med fler brandlarm på vindar och i källare, komplettering av eldsläckare och evakueringsskyltar. Regelbundna kontroller av utrustningen. Tänk på att trappuppgångar, vindar och källare inte får blockeras av barnvagnar, möbler etc. Det försvårar utrymning vid brand.  Mattor utanför lägenhetsdörren innebär risk vid brand och får inte läggas där.

Föregående inlägg
Skyddsrum
Nästa inlägg
Till alla hundägare