Byte av elmätare

Ellevio kommer att byta elmätare i fastigheten efter följande schema: 29  26/4 kl 9-11,  31  26/4  kl 9-11, 31a  26/4  kl 9-11,  33a-b  29/4  kl  13-15,  35  29/4  kl 13-15,  37  3/5  13-15.  Strömmen kommer att brytas en kort stund mellan angiven tid. Ni behöver inte vara hemma eftersom det är föreningens mätare som byts.

Föregående inlägg
Hundägare
Nästa inlägg
Lokal byter hyresgäst