Digitalt TV-utbud

Föreningen har ett gruppavtal med ComHem från våren 2019. Hela kanalutbudet sänds digitalt. Det krävs att du har en TV med inbyggd digitalbox eller en separat digitalbox. Då behöver du inte göra något. Om inte så får man låna en digitalbox från ComHem. Ring 0775-171720 så får du hjälp. Tala om att du ringer från Brf Rörstrand och hänvisa till gruppavtalet.

Föregående inlägg
Radonmätning
Nästa inlägg
Upprustning av fastighetens entréer