Energideklaration och radonmätning

Var tionde år ska föreningen lämna in en energideklaration för fastighetens energianvändning till Miljöförvaltningen. Den är klar och har skickats in. Resultatet är att huset förbrukar 195 kWh/m² och år.

Mätning av radon ska också göras var tionde år och kommer att genomföras i början på oktober. Information kommer att delas ut i god tid innan. Vi kommer att lägga ut små mätdosor i ett begränsat antal lägenheter. Förra mätningen gjordes 2009 och då låg hela huset långt under rådande riktvärden.

Föregående inlägg
Nya innergården
Nästa inlägg
Innergården