Extrastämma den 2 november

För att förändringarna i föreningens stadgar ska ändras krävs två stämmobeslut.
Årsmötet i maj sade ja till förändringarna och nu är det dags att ta ett slutgiltigt
beslut. Endast denna fråga kommer att finnas på dagordningen.
Mötet äger rum i samma lokal som i maj. Tid: kl 19.

Föregående inlägg
Rengöring av garage
Nästa inlägg
Städning av gårdarna 171028