Fasad och stuprör

Vi har nu påbörjat en undersökning av fastighetens fasad för att få en tydligare bild av de reparationsbehov som finns och dessutom information  om när det kan vara aktuellt att renovera hela fasaden.  Stuprören mot innergården ska bytas ut eftersom de är skadade på flera ställen. Det är bättre att byta till helt nya eftersom de som sitter där nu är ca 20 år gamla. Arbetet bör vara klart under oktober månad.

Föregående inlägg
Radon
Nästa inlägg
Laddplatser för elbil eller hybridbilar i våra garage.