Förbättringar av cirkulationen

På det nya året börjar arbetet med att förbättra luftcirkulationen i lägenheterna. Vi installera fönsterventiler i alla lägenheter och dessutom rensas frånluftsventilerna. Vi börjar den 9 januari och håller på månaden ut. Information om när din lägenhet åtgärdas kommer i brevlådan.

Ny utrustning för brandbekämpning har installerats i huset. Utrymningsvägar har markerats och nya stängare för branddörrar har installerats. Brandlarm finns i tvättstugan där de många bränder börjar. Ett program för årlig kontroll av systemet kommer att genomföras.
I brevlådan kommer också information om vad du ska göra vid eventuell brand samt vad man kan göra för att förhindra att brand uppstår.

 

Föregående inlägg
Bredband!
Nästa inlägg
Så här eldar du