Gårdsskötsel, garagekö, vinds- och källarförråd

Skötsel av gårdarna sköts av Birgitta och Göthe Söderkvist. Dom bor i 31an. Arbetet görs i samarbete med Solweig Björkman.
Solweig sköter resten. Tel: 070-9962358

Föregående inlägg
Styrelsens medlemmar
Nästa inlägg
Rengöring av garage