Skador på fasaden och målning av skomakargången.

Det finns små och större skador på fasaden. Speciellt ovanför ingången till soprummet. Det pågår tätning av fogar vid stenräcket ovanför fasaden. Lagningen har fördröjts på grund av vädret. Innan ny fog appliceras måste underlaget torka och regnet har inte hållit sig borta, tyvärr. Jag hoppas att alla skador ska kunna åtgärdas under våren. Skomakargången behöver målas eftersom slitaget har varit stort på grund av bland annat terrassbygget med åtföljande byggställning.

Föregående inlägg
Stämman den 28 maj
Nästa inlägg
ComHem, digitala kanaler