Stuprör

Det finns flera stuprör, speciellt på innergården som är kraftigt nerisade. Plåtfogar brister när vattnet fryser och utvidgar sig, vilket gör att vattnet rinner utanpå röret. Det ser oftast värre ut än vad det är. Uppvärmning genom värmeslingor i rören har visat sig ha minimal effekt. Tillåten värmeeffekt räcker inte för att tina kraftig isbildning. Det enda som går att göra för tillfället är att invänta mildare väder.

Föregående inlägg
Fasad
Nästa inlägg
Snö och is på kungsbalkongerna