Årsmötet

Årsmötet har klarats av och Henrik Danckwardt avtackades när han nu slutar som ordförande efter fem år.
Även Rikard Claugthon slutar.
Charlotte Ljungqvist valdes in som ordinarie ledamot och Stefan Henriksson som suppleant.
Årsredovisningen läggs in på hemsidan så fort som möjligt och även protokollet.

Tack till er alla som medverkade

Föregående inlägg
Vattenavstängningar, garageport och förråd
Nästa inlägg
Gratis bredband!