Byte av köksstam och kallvattenrör

Det sker ett byte av en köksstam och kallvattenrör i 31:an. Det har visat sig att vid byte av avloppsrör så måste även kallvattenrören bytas på grund av rostangrepp. Det här arbetet är ett prov projekt som ska ge oss en möjlighet att beräkna kostnaderna bättre för ett komplett stambyte på en stam samt ge oss  information om vad ett sådant byte betyder för de boende,. Man går hela vägen från källare och upp till högsta våningen. En stam i taget i lagom takt. Köksstammar verkar vara  lämpligt att börja med. Det finns ingen planering hur ett sådant upplägg skulle kunna se ut. Vill du ha mer information. hör av dig till Stefan Mether.

Föregående inlägg
Reparation av fasad ut mot Rörstrandsgatan
Nästa inlägg
Fasad