Reparation av fasad ut mot Rörstrandsgatan

Tidigt på morgonen den 26/11 kommer Albin Puts & Murning att etablera en arbetsplats på Rörstrandsgatan. Trottoar och en del av gatan kommer att stängas av Den inkluderar uppgång 29 och 31 samt dörren till skomakargången. Ut/inpassering kan ske men med försiktighet. Gäller även garaget. Skadorna sitter högt upp på fasaden, precis under räcket mot kungsbalkongerna. De första två dagarna används för att få en uppfattning om skadornas omfattning. Det gäller att ta bort all löst sittande puts för att skydda människor nere på trottoaren.  Reparationen omfattar också byte av plåt utanför räcket. Arbetet beräknas ta ca 10-14 dagar. Mer information från Stefan Mether: janmether@gmail.com eller 0708-915259.

Föregående inlägg
Sopsortering
Nästa inlägg
Byte av köksstam och kallvattenrör