Extrastämma 171102

Kallelse till extrastämma i föreningen. Torsdag 2 november 2017, kl 19.
Galerie Maison Premierés lokaler. Ingång från gatan bredvid soprummet.
Ändringar av föreningens stadgar som godkändes på stämman i maj,
måste godkännas av ytterligare en stämma.
Endast den här frågan kommer att tas upp.

Föregående inlägg
Städning av gårdarna 171028
Nästa inlägg
Extrastämma