Extrastämma

Den 2 november hölls föreningens extrastämma angående förändringar i stadgarna.
Beslut om ändringar togs på föreningens ordinarie stämma i maj men det krävs två
stämmobeslut när det gäller stadgeändringar.
Extrastämman beslöt att godkänna ändringarna.

Föregående inlägg
Extrastämma 171102
Nästa inlägg
Underhåll av fibernätet