Gemensamhetsel

Nu är bytet till gemensamhetsel genomfört för dig i port 29, 31, 35 och 37. Det innebär följande:

  • Din tidigare faktura från Ellevio kommer att upphöra
  • Din tidigare faktura från det elbolag du tidigare valt kommer att upphöra
  • Istället kommer du att debiteras för din elförbrukning via avin från vår ekonomiska förvaltare SBC
  • Kostnaden baseras på din faktiska förbrukning och kostnad för månaden med preliminär start på april månads avi
  • Kostnaden per kWh inkluderar elhandel, nätavgift, skatt och moms
  • Fakturering kommer att ske retroaktivt månad för månad
  • När alla har gått över till gemensamhetsel kommer vi att finjustera för att optimera besparingen

Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt med Marianne Vult von Steijern på marianne@onsea.se eller 0707-500 200

Föregående inlägg
Gemensamhetsel på gång
Nästa inlägg
Information om hur du kan skydda dig mot obehörig adressändring