Genomgång av elsystemet i fastigheten

Det har genomförts en  genomgång av elinstallationer i fastighetens allmänna delar. Vissa uppdateringar ska utföras  när det gäller kontakter och ledningsdragning. Allt för att förbättra brandsäkerheten.

Föregående inlägg
Reparation av fasadskada
Nästa inlägg
Sopsortering