Sopsortering

Styrelsen vill gärna att så många som möjligt sorterar matavfall från vanliga hushållssopor. Använd även sopstationen mitt emot fastigheten i så stor utsträckning som möjligt för glas, plast, tidningar och pappersförpackning.   Det är viktigt för miljön och föreningen sparar pengar på lägre avgifter för sophämtning. Saknar du påsar för matavfall så finns det i soprummet. Påshållare finns också.

Föregående inlägg
Genomgång av elsystemet i fastigheten
Nästa inlägg
Reparation av fasad ut mot Rörstrandsgatan