Information om protokoll för rökgångar

Protokollen för sotning och brandkontroll kommer den här veckan. Ni får dom i brevlådan. Alla som är godkända kan börja elda. Det finns ett antal rökgångar, speciellt i uppgång 35 som sotarna inte har kommit åt att filma. Det beror på att den monterade säkerhetsutrustningen på taket inte har varit tillräcklig. Det ska åtgärdas så snart som möjligt. Under tiden råder eldningsförbud för dessa rökgångar. Mer information från Stefan Mether, 0708-915259 eller  janmether@gmail.com.  Glöm inte att protokollet är ett värdepapper som ska sparas. Vid eventuell försäljning av lägenheten ska protokollet lämnas över till köparen.

Föregående inlägg
Sotning och brandkontroll av rökgångar
Nästa inlägg
Reparation av fasadskada