Sotning och brandkontroll av rökgångar

Sotning och brandkontroll är nu avslutad. Innan testkontrollen har kommit från 2:sotningsdistriktet, råder fortfarande eldningsförbud i hela huset. Alla kommer att få ett protokoll med ett utlåtande. Det bör behandlas som ett värdepapper som ska överlämnas till köpare vid eventuell försäljning eller visas upp för en person som hyr i andra hand.

Föregående inlägg
Reparation av fasadskador
Nästa inlägg
Information om protokoll för rökgångar