Innergården

Planeringen av den nya gården går enligt planerna. Den tekniska undersökningen som ska ligga till
grund för anbudsförfarandet är snart avslutad. Alla anbud ska vara inlämnade till föreningen
under första delen av maj månad. Bedömning av anbuden och val av företag ska vara färdigt i slutet på maj.
Förhoppningsvis sker byggstart i mitten av augusti.

 

Föregående inlägg
Mailadress och mobil nr
Nästa inlägg
Sopsortering (se tidigare utskick)