Sopsortering (se tidigare utskick)

Vi har kontakt med handläggaren på Stockholms kommun angående genomförande.
Hälften av alla sopkärl för hushållssopor som finns idag försvinner och ersätt av mindre
kärl speciellt anpassade för matavfall.
Vi kommer att få alla kärl vi behöver gratis och dessutom dom speciella påsar som krävs för
matavfall. Inget startdatum har bestämts än.
Det återstår att skriva kontrakt för antal hämtningar
och mer information till alla boende.

Föregående inlägg
Innergården
Nästa inlägg
Vårstädning av gårdarna