Ny regler i bostadsrättslagen

Bostadsrättslagen har ändrats från och med 1 januari 2023. I presentationen ’Tryggare Bostadsrätt’ kan du läsa mer om vilka förändringar det innebär och hur det påverkar dig som medlem. Notera att det även ligger anteckningar på varje sida.

Styrelsen har med SBCs hjälp tagit fram ett förslag till nya stadgar. De utgår från det som kallas mönsterstadgar och som majoriteten av alla bostadsrättsföreningar i Sverige använder idag. Dessa har därefter anpassats så att de ska passa just vår förening. För att nya stadgar ska kunna antas krävs det att de godkänns i två på varandra följande stämmor. Den första genomförs enligt utskickad kallelse den 7 mars.

Tryggare Bostadsrätt

Föregående inlägg
Injustering av värmesystemet
Nästa inlägg
Nya stadgar from 2023-10-23