Sophämtning

Glöm inte att föreningen går över till sopsortering i början på juni. Som tidigare meddelats får alla hushåll
speciella påsar som ska används till enbart matavfall (Se utdelad broschyr). Dessutom ingår hållare och skrapa. Soprummet för
hushållssopor delas upp i två delar. Bruna för matavfall och gröna kärl för övrigt avfall.
Systemet sätts igång så fort som vi har delat ut påsar och hållare. Leverans av materialet har ännu inte utförts av
Reno Norden som är ansvariga för det.

Föregående inlägg
Spolning av kök/badrums stammar i juni.
Nästa inlägg
Spolning av badrums och-köksstammar