Spolning av kök/badrums stammar i juni.

Spolning av våra stammar kommer att ske i juni med start den 11 juni. Se tidigare
utskick brevlådan.

Föregående inlägg
Sopsortering
Nästa inlägg
Sophämtning