Sopsortering av matavfall

Sortering av matavfall har påbörjats. Varje boende har fått ett startpaket
bestående av en hållare, 180 bruna påsar och en skrapa. Vi har satt in 15 nya
sopkärl (140 l) med bruna lock i soprummet enbart avsedda för matavfallet.
Inga förpackningar får slängas i dom bruna kärlen utan endast matavfall i bruna påsar.
Det kan vara bra att låta matavfallet rinna av innan ni lägger det i påsen. Då underviker
man att påsen blir genomblöt.
Nya påsar kan beställas av Stefan Mether men antalet som delats ut borde räcka
länge.
Kärlen kommer att tömmas varje tisdag och efter en tid kommer vi att se hur
bra det fungerar. Det blir den första insatsen vi gör för en bättre miljö.
Det blir kvar fem stora gröna kärl där man kastar övrigt hushållsavfall. Dessa töms måndag
och torsdag.
Använd gärna sopstationen mitt emot vårt hus. Där kan ni kasta bland annat, kartonger, glas,
plast och returtidningar. Då kan vi få ner vår kostnader för sophämtning ytterligare.

Föregående inlägg
Skomakargården
Nästa inlägg
Spolning av stammar