Sopsortering

Det är tänkt att  sopsortering ska påbörjas v. 23-24. Matavfallet ska avskiljas från övrigt
hushållsavfall. Se utskick i brevlådan. Allt material som behövs får vi Stockholms kommun.

Föregående inlägg
Årsmöte i Brf Rörstrand 29-37
Nästa inlägg
Spolning av kök/badrums stammar i juni.