Till samtliga föreningsmedlemmar

Styrelsen arbetar nu med budgeten för 2023. Budgeten påverkas starkt av inflationen i ekonomin. Vårt övergripande mål är att inte behöva höja avgifterna inte minst nu när alla drabbas av inflationen i sitt dagliga liv. Genom oförändrade och låga avgifter ökar dessutom bostadsrätternas marknadsvärde och föreningens attraktionskraft. Stockholmvatten höjer avgifterna med 25%, kostnaderna för värme ökar med ca 10% samtidigt som kostnaderna för elförbrukningen galopperar. Det planerade underhållet och övriga kostnader ökar också med inflationen. Dessa kostnader kompenseras bara delvis av ökade intäkter för lokaler och hyresrätter.

Därför är det nödvändigt att vi, om vi skall klara målet att inte höja avgifterna, vidtar alla möjliga och rimliga besparingsåtgärder. Det gäller bl. a. förbrukning av vatten som t.ex. duscha kortare tid, att sänka inomhustemperaturen samt vara noga med förbrukningen av el i allmänna utrymmen. Det är viktigt att vi som alla andra i samhället följer energimyndighetens rekommendationer. Jag vill också återigen understryka angelägenheten att vi följer ordningsreglerna. Kostnaden för hämtning av grovsoporna motsvarar 4 % av våra avgifter dvs 100 000 kr/år. Denna onödiga kostnad kan minskas väsentligt genom att vi följer reglerna.

Jag återkommer med en uppsummering av budgeten för 2023 i mitt julbrev.

Christer Andersson
Styrelseordförande

Föregående inlägg
Höststädning
Nästa inlägg
Inventering av värmesystemet