Inventering av värmesystemet

Viktig information till boende.
QSEC Sverige AB har fått i uppdrag att inventera fastighetens värmesystem. Detta innebär att vi kommer att behöva tillträde till din lägenhet för att inventera dina element.

Vi besöker din lägenhet Onsdagen den 9:e alt Torsdagen den 10:e november.
Arbetet kommer att ske någon gång under dessa dagar mellan kl. 08 – 16.

För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att vi får tillträde till samtliga lägenheter. Om du inte har möjlighet att vara hemma, ber vi dig att lämna nyckel till QSECs personal som står i det för dagen berörda trapphuset mellan kl 07.45-08.00. Nyckeln återlämnas sedan i ditt brevinkast efter utfört arbete. Du kan också lämna nyckeln till föreningens samordnare Marianne Vult von Steijern som bor i trappuppgång 29.
Obs: Märk din nyckel med efternamn och lägenhetsnummer.

Vi ber dig att:

  • Plocka bort framför alla element så att QSEC kan komma åt att utföra arbetet
  • Hålla ev. extralås olåsta

Arbetena kommer att utföras av QSEC Sverige AB. David ansvarar för arbetet och han nås under arbetstid på tel. 08 507 777 75.
Vänligen bekräfta snarast mottagande av detta till Marianne på:
brfrorstrand@gmail.com eller 0735 – 03 13 67.

Tack för ditt samarbete!
Vänliga hälsningar
Styrelsen

Föregående inlägg
Till samtliga föreningsmedlemmar
Nästa inlägg
Mingel, snö, värmeprojekt och fler uppdateringar