Information till boende gällande värmeinjustering

QSEC har fått i uppdrag av Brf Rörstrand 29-37 att genomföra en värmeinjustering, med syfte att förbättra er inomhusmiljö. Detta innebär att vi ska injustera alla element och montera nya radiatorventiler.

P g a mer avancerade beräkningar än planerat blir arbetet senarelagt. Vi vill inte vara tvungna att hasta igenom arbetet för att hinna färdigt före jul. Varken ni eller vi tycker att det känns bra att vara inne och jobba precis sista dagarna inför julhelgen. Detta arbete kommer därför att utföras under vecka 02 2023.

Mer information om exakta tider, dagar och nyckelhantering kommer senast 1 vecka innan montage. Arbetet kommer att utföras av QSEC Sverige AB, www.qsec.se.

Vid frågor om ovan, kontakta föreningens samordnare.

Föregående inlägg
Mingel, snö, värmeprojekt och fler uppdateringar
Nästa inlägg
Glögg, värmeprojekt och digitala uppdateringar