Arkiv

Underhåll

För att minska soplukten i soprummet har vi installerat en apparat som bryter ner dom bakterier
som uppstår när man separerar matavfall från vanliga hushållssopor. Dessutom installeras en fläkt som kommer
att öka luftcirkulationen.
Fläkten i tvättstugan kommer att bytas ut eftersom den bullrar alldeles för mycket. Åldern har tagit ut sin rätt.

Information för innergården.

Slutdatum för gården har ändrats till vecka 1, 2019. Det beror på att fyra stålbalkar som håller upp konstruktionsbetongen
hade delvis kraftiga rostangrepp. Dom måste åtgärdas vilket också har försenat utsmyckningen av gården.

Soprummet

När vi nu har börjat sortera matavfall så har vi på köpet fått mer lukt i soprummet och dessutom
en stor mängd bananflugor. Dom gillar matavfall. Vi ska få hjälp av Anticimex med det men dom
säger att på grund av den torra sommaren så har antalet flugor ökat väsentligt överallt.
Vi provar olika metoder för att få bort lukten och kommer därför att prova ozonrening
som ska ta död på bakterierna i soporna. Det är dom som orsakar lukt. Dessutom kommer vi att rengöra kärlen
regelbundet. Endast klimatvänliga medel kommer att användas.

Innergården

Arbetet rullar på enligt tidsplan trots att vi upptäckte att fallbetongen var 13 cm tjock istället för 5-7 cm.
Det har krävt mycket mer bilning än planerat och ingen har väl undgått det kraftigta bullret. Det mesta av den betongen
är nu borta och vi ska starta med inspektion av balkar och konstruktionsbetong. Den 26/9 kommer
prover tas på balkarnas kvalitet och dessutom ska det undersökas om det finns rostangrepp.

Grannföreningens träd har grenar som växer långt in över vår gård. Dessa ligger an mot vår fasad och hindrar ljusinsläpp
för tre lägenheter. Dom har lovat att åtgärda det under oktober. Vi får se om dom tar bort grenarna eller hela trädet.

Innergården

Idag börjar arbetet med att bygga en ny gård. Information om tidtabell har ni fått i brevlådan.
Vi kommer att få en mycket vackrare och bättre gård när allt är klart.

Spolning av stammar

Glöm inte spolningen av husets stammar:
11/6    Källare och lokaler
12/6    Uppgång  29-31
13/6    Uppgång  33A-33B
14/6    Uppgång  35-37
Det är mycket viktigt att GR Spolning får tillgång till varje lägenhet.
Om ni inte kan vara hemma, lämna gärna märkt nyckel till GR som kommer att
samla in nycklar på bv i varje port. Det går också bra att lämna märkta nycklar
till Stefan Mether (33A, 5tr) senast dagen före. Lämna information om ni vill att nyckel ska läggas i
brevinkast eller hämtas av er.
Töm skåp under diskbänk och gör  det möjligt att komma åt brunnar i badrum..

Sopsortering av matavfall

Sortering av matavfall har påbörjats. Varje boende har fått ett startpaket
bestående av en hållare, 180 bruna påsar och en skrapa. Vi har satt in 15 nya
sopkärl (140 l) med bruna lock i soprummet enbart avsedda för matavfallet.
Inga förpackningar får slängas i dom bruna kärlen utan endast matavfall i bruna påsar.
Det kan vara bra att låta matavfallet rinna av innan ni lägger det i påsen. Då underviker
man att påsen blir genomblöt.
Nya påsar kan beställas av Stefan Mether men antalet som delats ut borde räcka
länge.
Kärlen kommer att tömmas varje tisdag och efter en tid kommer vi att se hur
bra det fungerar. Det blir den första insatsen vi gör för en bättre miljö.
Det blir kvar fem stora gröna kärl där man kastar övrigt hushållsavfall. Dessa töms måndag
och torsdag.
Använd gärna sopstationen mitt emot vårt hus. Där kan ni kasta bland annat, kartonger, glas,
plast och returtidningar. Då kan vi få ner vår kostnader för sophämtning ytterligare.

Skomakargården

Alla anbud har kommit in för ombyggnaden av gården. Med hjälp av den omfattande
tekniska undersökningen som också innehåller exakta instruktioner om vad som ska ingå
i ombyggnaden, har alla företag kunnat lämna anbud baserat på identiskt material.
Efter genomgång av anbuden har styrelsen tillsammans med den ansvarige
projektledaren, träffat representanter för de olika företagen för att också muntligen
få information om själva genomförandet.
Två anbud har valts ut och beslut fattas den här veckan om vilket företag som kommer
att utföra arbetet.
Projektet kommer att påbörjas i mitten av augusti. Innan dess måste alla cyklar flyttas                 
till främre gården! DET MÅSTE SKE SENAST DEN 25 JULI!
Arbetet ska vara färdigt innan vintern kommer.
Gårdsytan måste hållas torr och därför kommer ett tak att byggas över gården.
Första våningen på huset kommer att ligga under taket. Vi beklagar det men det finns
ingen annan lösning.
Den första delen av projektet innebär att all gammal gårdsbeläggning bilas bort.
Under den tiden, 7-10 dagar, kommer det att bli bullerstörningar. Resten av tiden kommer inte

bygget att störa lika mycket.
Det övre skiktet blir inte svart gjutasfalt utan  kommer att få en betydligt vackrare yta.
Det finns många olika material och färger som kan användas. Dessutom planeras lekytor och
växtlighet. Det slutliga utseendet är inte klart. Cyklarna blir kvar.

Trasiga lampor och andra fel

Om du ser en trasig lampa eller något annat som har gått sönder, skicka mail till
Stefan Mether,  janmether@gmail.com så kommer det att åtgärdas.

Ringklocka

En del lägenheter har trasiga ringklockor. Det åtgärdas av föreningen. Ta kontakt med
mig, Stefan Mether.  janmether@gmail.com

Välj år