Arkiv

Reparation av fasad ut mot Rörstrandsgatan

Tidigt på morgonen den 26/11 kommer Albin Puts & Murning att etablera en arbetsplats på Rörstrandsgatan. Trottoar och en del av gatan kommer att stängas av Den inkluderar uppgång 29 och 31 samt dörren till skomakargången. Ut/inpassering kan ske men med försiktighet. Gäller även garaget. Skadorna sitter högt upp på fasaden, precis under räcket mot kungsbalkongerna. De första två dagarna används för att få en uppfattning om skadornas omfattning. Det gäller att ta bort all löst sittande puts för att skydda människor nere på trottoaren.  Reparationen omfattar också byte av plåt utanför räcket. Arbetet beräknas ta ca 10-14 dagar. Mer information från Stefan Mether: janmether@gmail.com eller 0708-915259.

Sopsortering

Styrelsen vill gärna att så många som möjligt sorterar matavfall från vanliga hushållssopor. Använd även sopstationen mitt emot fastigheten i så stor utsträckning som möjligt för glas, plast, tidningar och pappersförpackning.   Det är viktigt för miljön och föreningen sparar pengar på lägre avgifter för sophämtning. Saknar du påsar för matavfall så finns det i soprummet. Påshållare finns också.

Genomgång av elsystemet i fastigheten

Det har genomförts en  genomgång av elinstallationer i fastighetens allmänna delar. Vissa uppdateringar ska utföras  när det gäller kontakter och ledningsdragning. Allt för att förbättra brandsäkerheten.

Reparation av fasadskada

Ytterligare en skada på fasaden måste repareras. Den sitter högst upp mellan en terrass och tornet, ut mot inre gården.

Information om protokoll för rökgångar

Protokollen för sotning och brandkontroll kommer den här veckan. Ni får dom i brevlådan. Alla som är godkända kan börja elda. Det finns ett antal rökgångar, speciellt i uppgång 35 som sotarna inte har kommit åt att filma. Det beror på att den monterade säkerhetsutrustningen på taket inte har varit tillräcklig. Det ska åtgärdas så snart som möjligt. Under tiden råder eldningsförbud för dessa rökgångar. Mer information från Stefan Mether, 0708-915259 eller  janmether@gmail.com.  Glöm inte att protokollet är ett värdepapper som ska sparas. Vid eventuell försäljning av lägenheten ska protokollet lämnas över till köparen.

Sotning och brandkontroll av rökgångar

Sotning och brandkontroll är nu avslutad. Innan testkontrollen har kommit från 2:sotningsdistriktet, råder fortfarande eldningsförbud i hela huset. Alla kommer att få ett protokoll med ett utlåtande. Det bör behandlas som ett värdepapper som ska överlämnas till köpare vid eventuell försäljning eller visas upp för en person som hyr i andra hand.

Reparation av fasadskador

På fredag 18/9 kommer Repexpressen att etablera sig för att reparera skador nedanför kungsbalkongen, ut mot främre gården. Dessutom finns en skada ut mot järnvägsgården, 33B 4tr. Allt arbete på fasaden görs ut ifrån. Personalen kommer att hissa sig ner med hjälp av rep fästa i taket. Arbetet beräknas ta en dryg vecka beroende på väder och vind.

Sotning och brandkontroll av rökgångar

Idag påbörjas arbetet med att sota och brandinspektera vår rökgångar i huset. Information har gått ut till alla i huset. Tyvärr ändrade chefen för sotarna på schemat  i sista stund utan information om det. Hoppas att det ska fungera bra ändå. Ni som har lämnat nycklar kommer att få dom i brevlådan på fredag.

Repklättrare på husets fasad

Idag har vi besök av fasadklättrare. De ska undersöka en skada som sitter högst upp under kungsbalkongen 31an. De ska knacka ner lössittande puts och sten så att det inte trillar ner i huvudet på någon. Efter sommaren kommer en fullständig undersökning att göras runt främre delen av huset. Det finns fler tendenser till fuktgenomslag av vatten utmed övre delen av huset. Små än så länge men jag vill inte att det ska utveckla sig till något mer allvarligt.

Rökförbud

Styrelsen biföll motionen om rökförbud i hela fastigheten och även på gårdarna. Förbudet gäller omgående.

Välj år