Arkiv

Styrelseordförandes julbrev

Till samtliga föreningsmedlemmar

2022 närmar sig sitt slut. Jag vill därför informera om vad som hänt under året. Det blir en del upprepningar från tidigare brev men vi har ju fått många nya medlemmar under året.

Föreningen bildades år 2000. Fastigheten är från 1927-1929 och har placerats i grön klass av Stockholms stadsmuseum. En klass som innebär att den har högt kulturhistoriskt värde.

Styrelsens ambition och målsättning ligger fast. Genom god ekonomi (ej höjda avgifter) och attraktiv boendemiljö skall vår förening vara en av de mest ansedda och högst rankade i Stockholm. Föreningen skall ligga i framkant med åtgärder som bidrar till hållbarhet och god miljö. Ett starkt varumärke skapar mervärde för föreningens medlemmar.

Föreningens ekonomi är god. Vi är belånade med endast 3,2 milj. kr. Tillgångarna är värderade till 139 milj. kr och marknadsvärdet är ca. en miljard kr. De årliga intäkterna är ca 7 milj.kr varav avgifter 2,6 och hyresintäkter 4,4. Vi har en god betalningsförmåga med ca 3 miljoner i kassan (vår likviditet). Med tillgängliga medel skall vi, trots att vi går in i en inflationsekonomi som ökar våra driftskostnader kraftigt, försöka finansiera drifts- och underhållskostnaderna samt investeringarna med tillgängliga medel.

Budgeten för 2023 påverkas som sagt starkt av inflationen men vårt övergripande mål har varit att inte behöva höja avgifterna inte minst nu när alla drabbas av inflationen i sitt dagliga liv. Detta mål har vi uppnått för år 2023. Stockholm vatten höjer avgifterna med 25%, kostnaderna för värme ökar med ca 10% samtidigt som kostnaderna för elförbrukningen galopperar. Det planerade underhållet och övriga kostnader ökar också med inflationen. Dessa kostnadsökningar kompenseras bara delvis av ökade intäkter för lokaler och hyresrätter. Därför är det nödvändigt att vi, om vi skall klara målet med oförändrade avgifter, vidtar alla möjliga besparingsåtgärder. Det gäller bl.a. förbrukningen av vatten som t. ex duscha kortare tid, att sänka inomhustemperaturen samt vara noga med förbrukningen av el i allmänna utrymmen. Det är viktigt att vi som alla andra i samhället följer Energimyndighetens rekommendationer.

  • Lämna inte vatten rinnande i onödan.
  • Sänk termostaten på elementet istället för att öppna fönstret.
  • Håll entré- och vädringsbalkongdörrar stängda.
  • Släck i gemensamma utrymmen när de inte används m.m.

Soprummet är ett stort problem.
Det är många som inte följer ordningsreglerna att kartonger, wellpapp, plast, papper, glas, metall, tidningar m.m. skall lämnas i återvinningen på andra sidan gatan om det inte innebär uppenbar olägenhet. Kostnaden för hämtning av grovsopor motsvarar 4 % av våra avgifter dvs 100 000kr/år. Om man fortsätter att strunta i ordningsreglerna får vi överväga andra åtgärder. Vi har nu startat ett ”soprumsprojekt”. Jag vill också påminna om att det fr o m årsskiftet är obligatoriskt att sortera matavfall och slänga i anvisade kärl.

Som alla har märkt har vi beslutat att effektivisera värmesystemet, QSEC kommer under januari montera nya radiatorventiler och termostater samt injustera hela systemet. Härigenom förbättrar vi inomhusmiljön samtidigt som besparingspotentialen är stor.

Just nu diskuterar vi med två leverantörer att installera gemensamhetsel. Det skulle innebära att medlemmarna slipper nätavgiften på ca 2 000 kr / år. Samtidigt blir vi en stark köpare av el och kan således förhandla ner priset per KWh. Vi planerar ett informationsmöte och en extra stämma i februari för godkännande av detta projekt.

Vi kommer samtidigt att föreslå erforderliga ändringar av stadgarna som följd av riksdagens beslut om ny bostadsrättslag.

Den viktigaste frågan för oss är emellertid det fortlöpande underhållet av vår 100-åriga fastighet. Vi jobbar dagligen med detta. Det gäller tak, fasader, balkonger, rör/stammar, fönster, elsystem och en del målningsarbeten.

Som alla kan se presenterar vi våra lokalhyresgäster på hemsidan. Där också erbjudande av rabatter finns för medlemmarna.

Övriga motioner som godkändes på stämman jobbar vi vidare med. Om- och tillbyggnaden av entrén hos familjen Luhr i 29:an på våning 6 har nu avslutats till allas belåtenhet.

SBC kommer från och med januari 2023 avisera avgifterna månadsvis.

Vi har också beslutat att ta bort pallkragarna på järnvägsgården eftersom de drar till sig råttor.

Jag hoppas att denna information tillsammans med hemsidan är av värde och skapar engagemang för föreningen.

Vi tar gärna emot förslag till förbättringsåtgärder. Den som är intresserad av att ställa upp och hjälpa till med praktiska saker, som t. ex snöskottning, kan anmäla sig till Marianne Vult von Steijern.

Jag vill avslutningsvis tacka styrelsen för ett givande och trevligt samarbete samt samtidigt tacka Marianne för sitt mycket värdefulla arbete som fastighetssamordnare utöver det ordinarie styrelsearbetet.

Jag vill också tacka Birgitta och Göthe Söderqvist för skötsel av blommor och växter på gårdarna.

Jag önskar alla en god jul och ett riktigt gott nytt år.
Christer Andersson
Styrelseordförande
070-4542150,  l.christer.andersson@hotmail.com

Glögg, värmeprojekt och digitala uppdateringar

Glöggmingel och trevnad
Vad trevligt det var att så många kom på glöggen igår! Tack till er som hjälpte till med förberedelser och undanplockning efteråt. Tack till Thorsten Jurell som öppnade upp sin ateljé, de var mycket uppskattat!

Injusteringen av värmesystemet
Som du läser i informationen nedan från QSEC så är montering och injustering framflyttad till efter jul och nyår. De behöver få en 100% helhetsbild över fastigheten innan de börjar arbetet. De tar ett stort ansvar och vill inte riskera att stöta på patrull mitt under arbetets gång – framförallt inte under helgerna. Alltså blir monteringsstart den 9 januari 2023. Jag återkommer så fort jag vet dagar och tider för de olika trappuppgångarna.

Du som har nycklar hos mig, säg till om du vill ha dem under jul och nyår eller om jag ska behålla dem tills arbetet är helt klart. För dig som ska åka bort i januari, glöm inte att lämna nycklar till mig, alternativt lämna kontaktuppgifter till de som har tillgängliga nycklar till din lägenhet under denna period. Lämna gärna mina kontaktuppgifter: Marianne Vult von Steijern 0735-031367 eller brfrorstrand@gmail.com.

Digital information
Vår digitala information kan ibland hamna i skräpposten. Se därför till att gå in i skräpkorgen och godkänn föreningen som pålitlig avsändare utifall att något meddelande från föreningen hamnat där. Det är av vikt att vi snabbt och effektivt kan nå ut med information.

Du når mig på 0735-031367 eller brfrorstrand@gmail.com
Allt gott, Marianne Vult von Steijern

 

Information till boende gällande värmeinjustering

QSEC har fått i uppdrag av Brf Rörstrand 29-37 att genomföra en värmeinjustering, med syfte att förbättra er inomhusmiljö. Detta innebär att vi ska injustera alla element och montera nya radiatorventiler.

P g a mer avancerade beräkningar än planerat blir arbetet senarelagt. Vi vill inte vara tvungna att hasta igenom arbetet för att hinna färdigt före jul. Varken ni eller vi tycker att det känns bra att vara inne och jobba precis sista dagarna inför julhelgen. Detta arbete kommer därför att utföras under vecka 02 2023.

Mer information om exakta tider, dagar och nyckelhantering kommer senast 1 vecka innan montage. Arbetet kommer att utföras av QSEC Sverige AB, www.qsec.se.

Vid frågor om ovan, kontakta föreningens samordnare.

Mingel, snö, värmeprojekt och fler uppdateringar

Injusteringen av Värmesystemet
Tack för mycket fint samarbete i samband med Qsecs inventering av samtliga radiatorer i fastigheten. Vi kom in överallt utom i en lägenhet. Nu sitter ingenjörerna och gör kalkyler på all info de fått. Preliminärt så startar vi v. 49 med byten av ventilerna och installation av termostaterna. Denna gång är det än viktigare med tillgängligheten eftersom de kommer tömma hela stammen på varmvatten för att öppna upp och komma åt inne i röret. Detta vill vi bara göra en gång och så snabbt som möjligt. Jag hör av mig närmare med bestämda dagar.

Ni som behöver göra åtgärder för att QSec skall kunna komma åt en radiator, om det uppstår problem i att kunna ordna detta på egen hand kontakta mig på 0735 031367 eller brfrorstrand@gmail.com.

Nycklar
Det är många som frågar efter extranycklar till portar och soprum. Tänkte nu göra en större beställning för att få ner priset något som brukar ligga på 395 kr/st. Anmäl till mig om ni behöver.


Snökaos!

Vilken pangvinter det blev lite hastigt! Jag ställer spadar lite här och där, i garagen och på gårdarna, som ni gärna får använda för att skotta ut era bilar.


Julgranar

På lördag så kommer granarna att resas inför 1:a advent! 2st kommer placeras ute och 3 st inomhus. Oj vad jag skulle behöva hjälp av ett par tre långa starka män. Anmälan tas emot med öppen famn. Kvinnor, barn och män får gärna hjälpa till att klä granarna med pynt och ljus.


Julglögg – mingel och trevnad

Söndagen den 2:a Advent, 4/12, 15.00-17.00 bjuder föreningen på Julglögg med godsaker i 33 A-B, Thorsten Jurell öppnar även upp sin Ateljé och välkomnar er för visning, kolla gärna på https://www.jurell.com/ och instagram https://www.instagram.com/torstenjurell/.
Här bjuds på dryck och tilltugg. Skicka ett meddelande till mig och säg hur många ni kommer så jag kan planera förtäring.

Allt gott,
Marianne Vult von Steijern
Ni når mig på 0735 – 03 13 67 och brfrorstrand@gmail.com

Inventering av värmesystemet

Viktig information till boende.
QSEC Sverige AB har fått i uppdrag att inventera fastighetens värmesystem. Detta innebär att vi kommer att behöva tillträde till din lägenhet för att inventera dina element.

Vi besöker din lägenhet Onsdagen den 9:e alt Torsdagen den 10:e november.
Arbetet kommer att ske någon gång under dessa dagar mellan kl. 08 – 16.

För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att vi får tillträde till samtliga lägenheter. Om du inte har möjlighet att vara hemma, ber vi dig att lämna nyckel till QSECs personal som står i det för dagen berörda trapphuset mellan kl 07.45-08.00. Nyckeln återlämnas sedan i ditt brevinkast efter utfört arbete. Du kan också lämna nyckeln till föreningens samordnare Marianne Vult von Steijern som bor i trappuppgång 29.
Obs: Märk din nyckel med efternamn och lägenhetsnummer.

Vi ber dig att:

  • Plocka bort framför alla element så att QSEC kan komma åt att utföra arbetet
  • Hålla ev. extralås olåsta

Arbetena kommer att utföras av QSEC Sverige AB. David ansvarar för arbetet och han nås under arbetstid på tel. 08 507 777 75.
Vänligen bekräfta snarast mottagande av detta till Marianne på:
brfrorstrand@gmail.com eller 0735 – 03 13 67.

Tack för ditt samarbete!
Vänliga hälsningar
Styrelsen

Till samtliga föreningsmedlemmar

Styrelsen arbetar nu med budgeten för 2023. Budgeten påverkas starkt av inflationen i ekonomin. Vårt övergripande mål är att inte behöva höja avgifterna inte minst nu när alla drabbas av inflationen i sitt dagliga liv. Genom oförändrade och låga avgifter ökar dessutom bostadsrätternas marknadsvärde och föreningens attraktionskraft. Stockholmvatten höjer avgifterna med 25%, kostnaderna för värme ökar med ca 10% samtidigt som kostnaderna för elförbrukningen galopperar. Det planerade underhållet och övriga kostnader ökar också med inflationen. Dessa kostnader kompenseras bara delvis av ökade intäkter för lokaler och hyresrätter.

Därför är det nödvändigt att vi, om vi skall klara målet att inte höja avgifterna, vidtar alla möjliga och rimliga besparingsåtgärder. Det gäller bl. a. förbrukning av vatten som t.ex. duscha kortare tid, att sänka inomhustemperaturen samt vara noga med förbrukningen av el i allmänna utrymmen. Det är viktigt att vi som alla andra i samhället följer energimyndighetens rekommendationer. Jag vill också återigen understryka angelägenheten att vi följer ordningsreglerna. Kostnaden för hämtning av grovsoporna motsvarar 4 % av våra avgifter dvs 100 000 kr/år. Denna onödiga kostnad kan minskas väsentligt genom att vi följer reglerna.

Jag återkommer med en uppsummering av budgeten för 2023 i mitt julbrev.

Christer Andersson
Styrelseordförande

Höststädning

Som ni säkerligen sett information om i trapphusen så nalkas det höststädning till helgen.

Lördagen den 22:a oktober är det dags för höststädning av våra fina gårdar. Vi träffas på innergården kl 11.00 och jobbar på ett par timmar och avslutar med lunch. Det bjuds på vegetarisk soppa med ostmacka, grillkorv till barnen samt god dryck till alla.

Glöm inte att anmäla till Marianne så vi vet hur många vi blir. Det gör du genom att maila marianne@onsea.se eller skicka sms på 0707-500200.

Väl mött!
Styrelsen

Morgongympa

Fredagar kl 9.00 håller vår fantastiska granne och sjukgymnast Marielouise ett cirkelpass. Det är 30 min och är helt efter egen förmåga. Så länge det är möjligt hålls det utomhus på Järnvägsgården, när det inte går att hållas utomhus kommer det hållas inomhus i gången i 31A. Så inte för sent för dig som ännu inte deltagit!
Varmt välkommen!

Observera att tiden är ändrad från kl 08.00 till kl 09.00.
Uppdaterad 2022-10-23. 

Mobila miljöstationen Norrmalm

Nu i helgen kommer Mobila miljöstationen till Norrmalm och är ett bra alternativ till miljöstationer och återvinningscentraler och underlättar för dig utan bil. Mer information och turlista med fullständiga tider, datum och platser finner du här.

De stopp som är närmast vår förening:
Lördag 8 oktober, 15.00–16.00. Plats: Sankt Eriksplan 1-13.
Söndag 9 oktober, 15.00–16.00. Plats: Vikingagatan/Kadettgatan.

Det här kan du lämna: batterier, färg, glödlampor, lysrör, lågenergilampor, gasol, kemikalier, kosmetika, kvicksilverhaltiga material, olja, rengöringsmedel, sprayburkar.

Du kan få ett sms med en kostnadsfri påminnelse dagen innan kommande gånger mobila miljöstationen kommer till Norrmalm. Starta prenumerationen genom att sms:a mobila norrmalm till telefonnummer 71501. Start av prenumeration kostar som ett vanligt sms. Själva påminnelserna är kostnadsfria.

 

Lokal byter hyresgäst

We Care&Repair (Telia) flyttar ut den 30 maj från lokalen de har hyrt i flera år. Den nya hyresgästen, mResell AB flyttar in den 1 juni. mResell renoverar gamla datorer/telefoner som sedan säljs vidare. Vi är glada att föreningen får in företag som tror på att återanvända elektronisk utrustning istället för att bara slänga bort. Under maj passar vi på att renovera och byta ut gamla dagvattenrör/vattenlås i lokalen. Dessutom installeras en ny ventilationsanläggning som uppfyller kraven för en godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Anläggningen förser även frisörlokalen en trappa upp med ventilation.

Välj år