Arkiv

Information om hur du kan skydda dig mot obehörig adressändring

I syfte att förhindra att någon gör en adressändring för dig eller folkbokför sig på din adress finns det några åtgärder som kan vidtas. Dessa är förslagsvis följande:

1. Adresslås
Registrera dig på Svensk Adressändring, www.adressändring.se. Med adresslåset kan du, utan kostnad, spärra obehörig adressändring, eftersändning och lagring av post. Du kan även bevaka ändringar på din folkbokföringsadress. Låset är personligt och knutet till ditt personnummer. Du får ett sms och e-post om någon ändring sker.

2. Spärra obehörig adressändring
Registrera dig hos www.skatteverket.se. Med tjänsten spärra obehörig adressändring innebär det att du anmäler flyttanmälan/anmälan av särskild postadress via Skatteverkets e-tjänster. Om en anmälan ändå görs på pappersblankett gör Skatteverket en särskild kontroll av anmälan. Vid ytterligare frågor finns möjlighet att kontakta Skatteverket med hjälp av chattfunktion eller telefonnummer 0771-567 567.

För företag finns det möjlighet att lägga in en spärr mot ombudsregistrering via blankett. När du har aktiverat spärren kan inte obehöriga använda en pappersblankett för att ansöka om behörigheter för att representera dig eller det företag som du är firmatecknare för.

3. Digital brevlåda
Med en säker, digital brevlåda för myndighetspost får du ett meddelande så fort din folkbokföringsadress ändras i Skatteverkets register. Tjänsten är gratis och det är ett snabbt och säkert sätt att hålla koll på din adress. Du anger själv om du vill ha ett sms eller ett mejl när du får myndighetspost från Skatteverket eller andra myndigheter.

Identitetskapning – identitetsintrång
När det gäller bedrägerier i form av användande av ditt lösenord, personnummer eller din legitimation i syfte att till exempel beställa varor eller ta lån i ditt namn, rekommenderas att läsa informationen på www.polisen.se och www.skatteverket.se. Det finns bra information gällande identitetsstöld/identitetsintrång/identitetskapning.

Gemensamhetsel

Nu är bytet till gemensamhetsel genomfört för dig i port 29, 31, 35 och 37. Det innebär följande:

 • Din tidigare faktura från Ellevio kommer att upphöra
 • Din tidigare faktura från det elbolag du tidigare valt kommer att upphöra
 • Istället kommer du att debiteras för din elförbrukning via avin från vår ekonomiska förvaltare SBC
 • Kostnaden baseras på din faktiska förbrukning och kostnad för månaden med preliminär start på april månads avi
 • Kostnaden per kWh inkluderar elhandel, nätavgift, skatt och moms
 • Fakturering kommer att ske retroaktivt månad för månad
 • När alla har gått över till gemensamhetsel kommer vi att finjustera för att optimera besparingen

Om du har några frågor är du välkommen att ta kontakt med Marianne Vult von Steijern på marianne@onsea.se eller 0707-500 200

Gemensamhetsel på gång

Vi kommer snart att införa gemensamhetsel i fastigheten i enlighet med tidigare stämmobeslut. Allas enskilda elabonnemang kommer att avslutas och därefter sker mätningen via det nya gemensamma systemet. Räkningen kommer du att få via din avi från SBC. Merparten av överflyttningen är klar, det är 31A, 33A och 33B som kvarstår innan allt är klart. Vi återkommer med mer information. Om du har frågor kontakta Marianne.

Uppdaterade ordningsregler

Våra ordningsregler är nu uppdaterade utifrån våra nya stadgar. Du hittar de på vår hemsida både under fliken Fakta och Boende.

Nya stadgar from 2023-10-23

Vi har nu fått våra nya stadgar registrerade hos Bolagsverket. Du hittar de på vår hemsida både under fliken Fakta och Boende.

Ny regler i bostadsrättslagen

Bostadsrättslagen har ändrats från och med 1 januari 2023. I presentationen ’Tryggare Bostadsrätt’ kan du läsa mer om vilka förändringar det innebär och hur det påverkar dig som medlem. Notera att det även ligger anteckningar på varje sida.

Styrelsen har med SBCs hjälp tagit fram ett förslag till nya stadgar. De utgår från det som kallas mönsterstadgar och som majoriteten av alla bostadsrättsföreningar i Sverige använder idag. Dessa har därefter anpassats så att de ska passa just vår förening. För att nya stadgar ska kunna antas krävs det att de godkänns i två på varandra följande stämmor. Den första genomförs enligt utskickad kallelse den 7 mars.

Tryggare Bostadsrätt

Injustering av värmesystemet

Nu har hela värmesystemet blivit tömt och då kan det uppstå luftfickor på olika ställen. Om det låter konstigt från något av elementen eller om de blir kalla, tveka inte att höra av dig till Simon, David eller Kundtjänst på QSec. Tänk på att kalla element även kan bero på att värmen i lägenheten är uppnådd, vilket innebär att du behöver känna efter vid ett par olika tillfällen.

Simon 08-507 777 71
Arvid 08-507 777 75
Kundtjänst kundservice@qsec.se

Hälsningar från Ulf Groth

Information från föreningens samordnare

Liksom Fantomen ibland lämnar dödskallegrottan lämnar jag fastigheten knappt 2 veckor, tillbaka fredagen den 3/2. Under tiden tar Ulf Groth hand om Brf telefonen 0735-031367 och kollar mailen brfrorstrand@gmail.com. Ni kan även vända er till Christer Andersson, styrelseordförande, på 0704-542150.

Injusteringen av värmesystemet
Måndag 23/1 inleds slutfasen med 37:an och de stora lokalerna. Hos er där termostater nu är installerade så slår elementen ibland av när det är rätt temperatur i rummet. Elementen är alltså ibland kalla och det är helt i sin ordning. Skulle ni känna osäkerhet eller har frågor så hör ni av er till QSec, Simon på 08-507 777 71 eller på David 08-507 777 75.  Om det inte är något brådskande kan ni istället maila till kundservice@qsec.se. Ulf kommer att ha hand om nyckelhanteringen de sista dagarna.

Matavfall
Tänk på den nya lagen från årsskiftet angående krav på sortering av matavfall. Jag har laddat upp rejält med påsar för kompostering nere i soprummet (dessa slängs sedan med matavfallet i de bruna kärlen).

Jag är med familj på segling så det kan vara svårt att få tag på mig. Självklart så återkopplar jag när jag får mottagning men det kan alltså vissa dagar dröja.

Ha det så bra,
Varma hälsningar
Marianne

Styrelseordförandes julbrev

Till samtliga föreningsmedlemmar

2022 närmar sig sitt slut. Jag vill därför informera om vad som hänt under året. Det blir en del upprepningar från tidigare brev men vi har ju fått många nya medlemmar under året.

Föreningen bildades år 2000. Fastigheten är från 1927-1929 och har placerats i grön klass av Stockholms stadsmuseum. En klass som innebär att den har högt kulturhistoriskt värde.

Styrelsens ambition och målsättning ligger fast. Genom god ekonomi (ej höjda avgifter) och attraktiv boendemiljö skall vår förening vara en av de mest ansedda och högst rankade i Stockholm. Föreningen skall ligga i framkant med åtgärder som bidrar till hållbarhet och god miljö. Ett starkt varumärke skapar mervärde för föreningens medlemmar.

Föreningens ekonomi är god. Vi är belånade med endast 3,2 milj. kr. Tillgångarna är värderade till 139 milj. kr och marknadsvärdet är ca. en miljard kr. De årliga intäkterna är ca 7 milj.kr varav avgifter 2,6 och hyresintäkter 4,4. Vi har en god betalningsförmåga med ca 3 miljoner i kassan (vår likviditet). Med tillgängliga medel skall vi, trots att vi går in i en inflationsekonomi som ökar våra driftskostnader kraftigt, försöka finansiera drifts- och underhållskostnaderna samt investeringarna med tillgängliga medel.

Budgeten för 2023 påverkas som sagt starkt av inflationen men vårt övergripande mål har varit att inte behöva höja avgifterna inte minst nu när alla drabbas av inflationen i sitt dagliga liv. Detta mål har vi uppnått för år 2023. Stockholm vatten höjer avgifterna med 25%, kostnaderna för värme ökar med ca 10% samtidigt som kostnaderna för elförbrukningen galopperar. Det planerade underhållet och övriga kostnader ökar också med inflationen. Dessa kostnadsökningar kompenseras bara delvis av ökade intäkter för lokaler och hyresrätter. Därför är det nödvändigt att vi, om vi skall klara målet med oförändrade avgifter, vidtar alla möjliga besparingsåtgärder. Det gäller bl.a. förbrukningen av vatten som t. ex duscha kortare tid, att sänka inomhustemperaturen samt vara noga med förbrukningen av el i allmänna utrymmen. Det är viktigt att vi som alla andra i samhället följer Energimyndighetens rekommendationer.

 • Lämna inte vatten rinnande i onödan.
 • Sänk termostaten på elementet istället för att öppna fönstret.
 • Håll entré- och vädringsbalkongdörrar stängda.
 • Släck i gemensamma utrymmen när de inte används m.m.

Soprummet är ett stort problem.
Det är många som inte följer ordningsreglerna att kartonger, wellpapp, plast, papper, glas, metall, tidningar m.m. skall lämnas i återvinningen på andra sidan gatan om det inte innebär uppenbar olägenhet. Kostnaden för hämtning av grovsopor motsvarar 4 % av våra avgifter dvs 100 000kr/år. Om man fortsätter att strunta i ordningsreglerna får vi överväga andra åtgärder. Vi har nu startat ett ”soprumsprojekt”. Jag vill också påminna om att det fr o m årsskiftet är obligatoriskt att sortera matavfall och slänga i anvisade kärl.

Som alla har märkt har vi beslutat att effektivisera värmesystemet, QSEC kommer under januari montera nya radiatorventiler och termostater samt injustera hela systemet. Härigenom förbättrar vi inomhusmiljön samtidigt som besparingspotentialen är stor.

Just nu diskuterar vi med två leverantörer att installera gemensamhetsel. Det skulle innebära att medlemmarna slipper nätavgiften på ca 2 000 kr / år. Samtidigt blir vi en stark köpare av el och kan således förhandla ner priset per KWh. Vi planerar ett informationsmöte och en extra stämma i februari för godkännande av detta projekt.

Vi kommer samtidigt att föreslå erforderliga ändringar av stadgarna som följd av riksdagens beslut om ny bostadsrättslag.

Den viktigaste frågan för oss är emellertid det fortlöpande underhållet av vår 100-åriga fastighet. Vi jobbar dagligen med detta. Det gäller tak, fasader, balkonger, rör/stammar, fönster, elsystem och en del målningsarbeten.

Som alla kan se presenterar vi våra lokalhyresgäster på hemsidan. Där också erbjudande av rabatter finns för medlemmarna.

Övriga motioner som godkändes på stämman jobbar vi vidare med. Om- och tillbyggnaden av entrén hos familjen Luhr i 29:an på våning 6 har nu avslutats till allas belåtenhet.

SBC kommer från och med januari 2023 avisera avgifterna månadsvis.

Vi har också beslutat att ta bort pallkragarna på järnvägsgården eftersom de drar till sig råttor.

Jag hoppas att denna information tillsammans med hemsidan är av värde och skapar engagemang för föreningen.

Vi tar gärna emot förslag till förbättringsåtgärder. Den som är intresserad av att ställa upp och hjälpa till med praktiska saker, som t. ex snöskottning, kan anmäla sig till Marianne Vult von Steijern.

Jag vill avslutningsvis tacka styrelsen för ett givande och trevligt samarbete samt samtidigt tacka Marianne för sitt mycket värdefulla arbete som fastighetssamordnare utöver det ordinarie styrelsearbetet.

Jag vill också tacka Birgitta och Göthe Söderqvist för skötsel av blommor och växter på gårdarna.

Jag önskar alla en god jul och ett riktigt gott nytt år.
Christer Andersson
Styrelseordförande
070-4542150,  l.christer.andersson@hotmail.com

Glögg, värmeprojekt och digitala uppdateringar

Glöggmingel och trevnad
Vad trevligt det var att så många kom på glöggen igår! Tack till er som hjälpte till med förberedelser och undanplockning efteråt. Tack till Thorsten Jurell som öppnade upp sin ateljé, de var mycket uppskattat!

Injusteringen av värmesystemet
Som du läser i informationen nedan från QSEC så är montering och injustering framflyttad till efter jul och nyår. De behöver få en 100% helhetsbild över fastigheten innan de börjar arbetet. De tar ett stort ansvar och vill inte riskera att stöta på patrull mitt under arbetets gång – framförallt inte under helgerna. Alltså blir monteringsstart den 9 januari 2023. Jag återkommer så fort jag vet dagar och tider för de olika trappuppgångarna.

Du som har nycklar hos mig, säg till om du vill ha dem under jul och nyår eller om jag ska behålla dem tills arbetet är helt klart. För dig som ska åka bort i januari, glöm inte att lämna nycklar till mig, alternativt lämna kontaktuppgifter till de som har tillgängliga nycklar till din lägenhet under denna period. Lämna gärna mina kontaktuppgifter: Marianne Vult von Steijern 0735-031367 eller brfrorstrand@gmail.com.

Digital information
Vår digitala information kan ibland hamna i skräpposten. Se därför till att gå in i skräpkorgen och godkänn föreningen som pålitlig avsändare utifall att något meddelande från föreningen hamnat där. Det är av vikt att vi snabbt och effektivt kan nå ut med information.

Du når mig på 0735-031367 eller brfrorstrand@gmail.com
Allt gott, Marianne Vult von Steijern

 

Välj år